China Merchants Industry Holdings Co. Ltd


China Merchants Industry Holdings Co., Ltd. (CMIH) owns the largest dockyard in Hong Kong-Yiu Lian Dockyards, one of the ten largest ship repairers in China-Yiu Lian Dockyards (Shekou), specialists in offshore and shipbuilding-China Merchants Heavy Industry (Shengzhen) Co., Ltd. and China Merchants Heavy Industry (Jiangsu) Co., Ltd.    Social Links